Eurorchis

Inhoudsopgaven Eurorchis

Tip! Snel de index doorzoeken? Gebruik de zoekfunctie van uw browser (CTRL+F)

Eurorchis 1 (1989)
L.H. Blom: Ten geleide. p. 4-6
J. Landwehr: Wat doe je ermee? p. 7-8
H. Dekker: De orchideeën van de Vercors. p. 9-46
H. Kerp: Inleiding in de botanische nomenclatuur. p. 47-81
D.W. Kapteyn den Boumeester: Orchideeënonderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen. p. 82-92
D.W. Kapteyn den Boumeester: Epipactis helleborine var. neerlandica – problematiek, veldwaarnemingen, bestuivers. p. 93-112
E. Willing: Dactylorhiza in Griechenland. p. 113-128
E.J. van Wijngaarden: Ophrys apifera var. aurita in Zeeland. p. 129-137
J. Claessens, J. Kleynen: Een orchideeënvakantie in de Vercors. p. 142-147
H. Dekker: Het behoud van orchideeën door overplanten. p. 148-154
C. Sipkes: Vestiging en groei van inheemse orchideeën op halfnatuurlijke en natuurlijke terreinen. p. 155-157
Boekbespreking. <Baumann/Künkele-Die Orchideen Europas, 1988>. p. 158-159

 Eurorchis 2 (1990)
A. de Gelder: Enkele aantekeningen over ecologie en taxonomie van het geslacht Dactylorhiza in West Nederland. p. 5-29
J. Koopman, K. Meijer: Orchideeën in Graubünden. p. 30-38
N.A. van der Cingel: De bestuiving van Serapias lingua – een onderzoek op Kreta. p. 38-49
A.W. Gijtenbeek: Mergelwinning en landschapsbouw. p. 50-54
J.M.I. Klaver: Een inleidend overzicht van de orchideeën in de Marche (Italië). p. 55-62
C.A.J. Kreutz: Dactylorhiza elata ssp.  sesquipedalis (WILLD.)SOÓ in Zeeuwsch-Vlaanderen. p. 63-70
H. Dekker: Orchideeën in de provincie Grosseto (Toscane, Italië). p. 71-81
F. de Haan: Een gebied gelegen tussen de Vercors en Aveyron. p. 83-94
J. Claessens, J. Kleynen: De orchideeën van Mittenwald (Zuid-Duitsland). p. 95-106
C.A.J. Kreutz: De orchideeënflora op het Griekse eiland Kreta. p. 107-154
D.W. Kapteyn den Boumeester: Nieuwe orchideeënvondsten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. p. 155-157
N.A. van der Cingel: Orchis anatolica x Orchis prisca? p. 158-160

Eurorchis 3 (1991)
Mededeling aan alle lezers / Mitteilung an alle Leser / To all readers. p. 3-4
J. Claessens, J. Kleynen: Het geslacht Epipactis in de Benelux: bloembiologische beschrijvingen en soorttypische kenmerken. p. 5-38
D.W. Kapteyn den Boumeester: Teken en veldwerk – geen paniek, wel enige voorzichtigheid. p. 39-48
H. Dekker: Ophrys lacaitae, een endemische soort uit Zuid-Italië. p. 49-53
H. Dekker: Orchideeën in het westelijk havengebied van Amsterdam. p. 54-58
H. Dekker: Dactylorhiza sphagnolica in Ostfriesland (D). p. 59-66
D.W. Kapteyn den Boumeester: De huidige situatie van Anacamptis pyramidalis in Nederland. p. 67-71
W. Böhnert: Enige populatiebiologische grondslagen voor de bescherming van orchideeën – een probleemstelling. p. 75-86
N.A. van der Cingel: Orchideeën in en om de stad Groningen en de vondst van een tweekleurige Dactylorhiza majalis. p. 87-90
B.J. Seckel: x Pseudorhiza illyrica (Jahn & Kümpel) B.J. Seckel comb. nov. (was x Dactyleucorchis illyrica) opnieuw in  Joegoslavië gevonden. p. 91-93
L. en J. Essink: Agios Pavlos. p. 94
C.A.J. Kreutz: Orchideeën in de Sierra de Segura (Spanje) – Orchis tenera (Landw.) C.A.J. Kreutz stat. nov.. p. 95-99
H. Dekker: De verspreiding van orchideeën in Drente 1980-1990. Voorlopige resultaten. p. 103-129
Handleiding veldwerk Europese orchideeën.. p. 130
Recensie <Lang, D.: A guide to the wild orchids of Great Britain and Ireland, 2nd.ed., 1989>. p. 131-132
Vooraankondiging – Vorläufige Ankündigung – Preliminary Announcement: “EURORCHIS 92”. p. 133-134

Eurorchis 4 (1992)
Symposium EURORCHIS 92 (Nederlands / Deutsch). p. 3-4
J. van der Straaten, M. Verhagen: Orchideeën in de Ligurische Apenijnen. p. 5-25
Symposium EURORCHIS 92 (English). p. 26
H. Dekker: Afwijkende bloeiwijzen bij orchideeën in Drenthe. p. 27-30
H. Dekker: Twee bijzondere orchideeënvondsten uit de Monte Gargano (Foggia, Italië). p. 31-36
J. Claessens: Enige opmerkingen over orchideeën in Andalusië (Spanje). p. 37-51
H. Dekker: Orchideeën in de Haute-Savoie (Frankrijk), vondsten in juli 1991. p. 53-66
C.A.J. Kreutz: Dactylorhiza sphagnolica in Nederland en daarbuiten. p. 67-94
H. Dekker: De orchideeën van Schiermonnikoog. p. 95-122

Eurorchis 5 (1993)
H. Dekker: Listera cordata uit Drenthe verdwenen? p. 3-5
H.W.E. v. Bruggen, D.W. Kapteyn den Boumeester, H. Dekker: Ophrys x yvonnae H.Dekker – een ongeldige naam. p. 6
C.A.J. Kreutz: Orchideeën in Israel. p. 7-36
H. Dekker: Listera ovata in Drenthe. p. 37-44
C.A.J. Kreutz: Een nieuwe intergenetische hybride tussen Orchis simia en ? p. 45-53
D.W. Kapteyn den Boumeester: Kort orchideeënnieuws. p. 54
M. Cailliau: Namen van nothogenera van Europese en mediterrane orchideeën. p. 55-64
C.A.J. Kreutz: Beschrijving van enige xOrchiaceras-groeiplaatsen. p. 65-72
H. Dekker: Resultaten van een orchideeëntrektocht door Zuid-Frankrijk. p. 73-86
C.A.J. Kreutz: Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski in Noord-Zweden. p. 87-91
Recensie: Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete. p. 92-94
I. Blinowa: Die Entwicklung des Rhizoms und der Populationen von Cypripedium calceolus L. im Bezirk Twer (Kalinin) in Zentral-Rußland. p. 95-105
H. Dekker: Oproep tot medewerking – orchideeën in bermen en langs sloten. p. 106-109
Rectificatie < betreft Dactylorhiza sphagnolica (areaalkaart) >. p. 110-111

Eurorchis 6 (1994)
J. van der Straaten, M. Verhagen, H. Dekker: Orchideeën in de Vercors – Verslag van een voettocht en een actueel overzicht van de orchideeënkartering. p. 3-39
C.A.J. Kreutz: Ophrys apifera Huds. var. trollii (Hegetschw.) Nelson in Nederland. p. 40-42
C.A.J. Kreutz: Een bezoek aan een groeiplaats van Epipactis albensis Novakova & Rydlo in Tsjechië. p. 43-46
C.A.J. Kreutz: Ophrys lacaitae Lojac. in Italië. p. 47-50
H. Dekker: Orchideeën in Italië – Resultaten van een trektocht in het voorjaar van 1993. p. 51-56
H. Dekker: Resultaten van 8 jaar beheer van orchideeënrijke spoorbermen in Drenthe. p. 57-62
C.A.J. Kreutz: Een bezoek aan groeiplaatsen van Orchis ustulata L. ssp.  aestivalis (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka in de Kaiserstuhl (Duitsland) en in de Witte Karpaten (Tsjechië). p. 63-66
H. Dekker: Goodyera repens in het Drents district. p. 67-78
C.A.J. Kreutz: Sierlijke bloeiwijzen bij mediterrane exemplaren van Spiranthes spiralis Chevall. p. 79-80
C.A.J. Kreutz: Verslag van een orchideeënreis naar Noord-Griekenland. p. 81-99
C.A.J. Kreutz: De toename van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich. en Ophrys apifera Hudson in Nederland. p. 100-109
H. Dekker: Orchideeën in het Nationale Park Dwingelderveld (Dr.) – Dramatische achteruitgang in historisch perspectief. p. 110-119

Eurorchis 7 (1995)
P. Bremer: Listera ovata in jonge polderbossen. p. 3-13
C.F. Schoon: Orchideeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen. p. 14-34
J. Claessens, J. Kleynen: Het zuiltje der Europese orchideeën nader bekeken. p. 35-45
C.A.J. Kreutz: Orchideeën in Turkije. p. 46-66
C.A.J. Kreutz, I. Jongepierová, J.W. Jongepier: Ophrys holubyana ANDRASOVSZKY in de Witte Karpaten in Tsjechie. p. 67-72
J.W. Jongepier, I. Jongepierová: The orchid flora of the White Carpathians. p. 73-89
C.A.J. Kreutz: Enkele groeiplaatsen van Serapias in Portugal en Spanje. p. 90-96
H. Dekker: Orchideeënvondsten in Zuid Frankrijk. p. 97-106
H. Dekker: Merkwaardige orchideeënvondsten in 1994. p. 107-111
I. Blinowa: Zur Morphologie und Populationsbildung von Platanthera bifolia an der Nordgrenze ihres Areals. p. 112-119
: Recensie: Guide des orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. p. 120

Eurorchis 8 (1996)
C.A.J. Kreutz: Alle orchideeën van Nederland wettelijk beschermd. p. 5-7
R. van der Meijden: Over het soortbegrip bij orchideeën en andere planten. p. 8-14
J. van der Straaten, M.F. Verhagen: Orchideeën in het Bregenzerwald, het Lechquellengebirge en het Rätikon in Oostenrijk en Zwitserland. p. 15-30
R. Knol: De zeven heuvelen van Montenach. p. 31-40
C.A.J. Kreutz: Het geslacht Nigritella in Europa. p. 41-57
C.A.J. Kreutz: Dactylorhiza majalis (Reichenbach) p. F. Hunt & Summerhayes ssp.  scotica Nelson. p. 58-61
H. Dekker: Orchideeën in Oostenrijk en Slovenië; in het bijzonder het geslacht Nigritella. p. 62-69
H. Dekker, E. Dijk: Platanthera bifolia ssp.  graciliflora in Drenthe?. p. 70-73
H. Dekker: Orchideeën rond het drielandenpunt. p. 74-78
M. van den Hoorn: Orchideeën in beekdalen. p. 79-83
H. Dekker: Opmerkingen over het bloeitijdstip van orchideeën aan de hand van een vondst van Barlia robertiana  (Lois.) Greuter op 27 december 1993 bij Ventimiglia (I). p. 84-89

Eurorchis 9 (1997)
H. Dekker: Water en orchideeën. De rol van water in het ecosysteem, geïllustreerd aan de hand van het Dwingelderveld. p. 5-9
N.A. van der Cingel: Zweefvliegen en Epipactis helleborine. p. 10-11
D.W. Kapteyn den Boumeester: De Bijeorchis (Ophrys apifera) in de Amsterdamse Waterleidingduinen. p. 12-15
H. Dekker en C.A.J. Kreutz: Orchideeënnieuws uit Nederland en aangrenzend Duitsland in 1995. p. 16-20
M.H. Schot: Orchideeënvariaties op Rhodos. p. 21-32
J. en L. Essink: Complexbespreking Himantoglossum. p. 33-38
H. Dekker: Twee tochten naar Zuid-Frankrijk in 1996. p. 39-47
C.A.J. Kreutz: Zwel neue Orchideenarten aus der Türkei. Dactylorhiza ilgazica und Epipactis turcica. p. 48-76
H. Dekker: Orchideeën in de Frans-Italiaanse Alpen. p. 77-80
N.A. van der Cingel: Ophrys reinholdii ssp. straussii op Cyprus, een uitbreiding van het bekende areaal. p. 81-82
The establishment of the ‘Secretariat for the Conservation of European Orchids’. p. 83-86
Boekbespreking < An Atlas of Orchid Pollination – European Orchids >. p. 87-88

Eurorchis 10 (1998)
M.C. Roos: Lezing voor de Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV. p. 7-20
R. Wielinga: Orchideeën in de duinen. p. 21-38
C.A.J. Kreutz: Een korte reis naar Turkije, een reisverslag. p. 39-44
F. Kerremans-Van Huffel: De Provence. p. 45-54
J. Claessens, J. Kleynen, R. Wielinga: Some notes on Epipactis helleborine (L.) Crantz ssp.  neerlandica (Vermeulen) Buttler and Epipactis renzii (Robatsch). p. 55-64
A. Wieland: Zeldzame orchideeën van Zeeuws-Vlaanderen. p. 65-68
J. Minasiewicz, D.L. Sziachetko: Interesting localities of orchids in the Gdañsk region. p. 69-71
Boekbesprekingen. p. 72-74

Eurorchis 11 (1999)
H. Van Looken: Enkele opmerkingen over Ophrys arachnitiformis Grenier & Philippe. p. 7-20
H. Dekker: Een nieuwe Ophrys-hybride uit Toscane (I). p. 21-31
R. Poot: Twee bezoeken aan Madeira. p. 32-35
J. en L. Essink, N. en F. Kerremans, M.H. Schot: Bespreking Orchis mascula-complex. p. 36-54
C.A.J. Kreutz: Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, de Rietorchis in Zuid Limburg. p. 55-58
H. Dekker: Twee opmerkelijke orchideeënvondsten in Normandië (Frankrijk). p. 59-65
D.W. Kapteyn den Boumeester: UTM versus MGRS met behulp van GPS. p. 66-71

Eurorchis 12 (2000)
H. Fredriks: XOrchiserapias-vondsten. p. 7-12
R. Beijer: Das Purpurknabenkraut (Orchis purpurea Huds.) – vielgestaltet in der Blüte. p. 13-15
R. Beijer: Besonders attraktiv, aber auch abweichend gestaltet – der Frauenschuh (Cypripedium calceolus L.). p. 16-23
W. Van den Bussche: Een excursie naar het Zwanenwater. p. 24-37
J. Kleynen: Epipactis phyllanthes, uitsluitend een Atlantische soort?. p. 38-44
M. en J. Claessens: Een vondst van Orchis sancta op Kreta. p. 45-46
A. en H. Baum: Die Orchideen der Nordeifel. p. 47-55
W. Van den Bussche: Het opzetten van een onderzoek naar de populatiedynamiek bij orchideeën. p. 56-64
R. Wielinga: Nieuwe orchideeënvondsten in West-Nederland. p. 65-67
H. Van Looken: Ophrys santonica Mathé & Melki, nieuwe soort voor de Aveyron en Hérault (Frankrijk). p. 68-74
J. Claessens, J. Kleynen, J. Reinhardt: Some notes on the genus Epipactis. p. 75-83
D.W. Kapteyn den Boumeester: GPS nieuws. p. 84-87
:Boekbespreking < De orchideeën van Nederland. ecologie, verspreiding, bedreiging, beheer >. p. 88-92
Boekbespreking < Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen, 2. Aufl. >. p. 94-95

Eurorchis 13 (2001)
M.H.S. Light: Epipactis helleborine – Update on a long term study. p. 5-7
H. Van Looken: Enkele opmerkelijke Ophrys-soorten uit Zuid-Frankrijk: O.provincialis (Baumann & Künkele) PAULUS, Ophrys gallica Van Looken, Ophrys garganica subsp.  passionis (Sennen ex Devil. & Devil.-Tersch.)
D.W. Kapteyn den Boumeester: Variabiliteit van Serapias lingua op een standplaats bij Grazalema (Andalusië, Spanje). p. 41-44
R. de Regt: Orchideeënbescherming in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer). p. 45-52
R. Meeuwis: Bestuivers van orchideeën: criterium voor nieuwe soorten?. p. 53-56
J. Koopman, W.J. Stouthamer: Orchideeën in de Monte Gargano, Italië. p. 57-74
H. Dekker: Opmerkingen over Ophrys santonica, een laatbloeiende soort in Zuid-Frankrijk. p. 75-82
M.R. Lowe: The genus Epipactis in Andalucía (Spain). p. 83-94
H. Dekker: Nieuwe vondsten van orchideeën en ander nieuws in Noord-Nederland. p. 95-101

Eurorchis 14 (2002)
N.A. van der Cingel: Orchis spitzelii op Gotland (Zweden), ijstijdrelict of import?. p. 5-8
J.H. Willems: On the relation between vegetative and generative reproduction in Spiranthes spiralis. p. 9-16
M.H.S. Light, M. MacConaill: Behaviour of a population of Cypripedium parviflorum Salisb. Pubescens (Willd.) Knight in Gatineau Park Québec, Canada – a 12-year overview. p. 17-22
H. Van Looken: Ophrys sphegodes ssp. majellensis Daiss in Frankrijk? . p.
H. Van Looken: Ophrys sancti-caesaris nomen nudum Van Looken. p.
H. Van Looken: Ophrys sipontensis Lorenz & Gembardt. p. 23-34
D.W. Kapteyn den Boumeester: Orchis cazorlensis – weer een voorbeeld van overdreven splitting?. p. 35-38
H. Dekker, A. Henckel, M. Perdeck: Weer nieuwe vondsten van Dennenorchis (Goodyera repens) in Drenthe! p. 39-44
J. van der Straaten, K. Laarhoven, W. van Kruijsbergen: Het voorkomen van Orchis spitzelli in de zuidoostelijke Vercors (Frankrijk). p. 45-62
D.W. Kapteyn den Boumeester: Het 25-jarig bestaan van de Werkgroep Europese Orchideeën. p. 63-72
H. Dekker, H. Van Looken: De Chaîne de l’Estaque en de Chaîne des Alpilles (Frankrijk) – fascinerende orchideeëngebieden. p. 73-88
M. van der Heijden: Samen sta je sterk: hoe bodemschimmels orchideeën beter laten groeien. p. 89-94
J. van der Straaten: Heeft soortbegrip invloed op ons handelen?. p. 95-98
C.A.J. Kreutz, P. Scraton: Orchis italica x Orchis punctulata op Cyprus. p. 99-101

Eurorchis 15 (2003)
H. Dekker: Orchideeën terug in het dal van het Oude Diep?. p. 5-10
F. Verhart: Een orchideeënseizoen in het oerbos van Białowieża. p. 11-38
H. Dekker: Herintroductie en herstelbeheer van orchideeën in Drenthe. p. 39-48
H. Dekker: Opmerkingen over orchideeënvondsten op Rhodos in maart 2002. p. 49-54
H. Van Looken: Ophrys aranifera HUDSON variëteit nicaensis BARLA uit de omgeving van Nice in Zuid-Frankrijk. p. 55-66
T. Ennis: Lapland marsh orchid, Dactylorhiza lapponica LAEST. Ex HARTMAN, in Ireland. p. 67-70
I. Phillips, M. Lowe: The basal callosity of Serapias lingua populations in the province of Malaga, Spain. p. 71-75
M. Lowe: Dactylorhiza majalis in Scotland. p. 77-86
B. Biel: Over systematiek en nomenclatuur van Europese orchideeën onder verwijzing naar actuele publikaties. p. 87-95
M. Verhart: De tweede editie van de orchideeënflora van Pierre Delforge. p. 97-102

Eurorchis 16 (2004)
A. en R. Wielinga: Op zoek naar orchideeën op Lesbos. p. 5-11
H. Van Looken: Enkele vroegbloeiende Ophrys-soorten in Zuid-Frankrijk. p. 13-42
H. Dekker: Ophrys philippei, verdwenen en weer terug. p. 43-47
C. Venhuis, J.G.B. Oostermeijer, J.Th.P. Tonk: Conservation biology of Serapias perez-chiscanoi ACEDO in the Guadiana river basin in Extremadura (Spain). p. 49-63
H. Dekker: Vondsten van orchideeën in Ligurië (It.) en de Côte-d’Azur (Fr.). p. 65-74
W. Van den Bussche: Enkele aantekeningen betreffende de taxonomische status van Epipactis helleborineneerlandica“. p. 75-88
R. Schot: Ervaringen met een digitale spiegelreflexcamera. p. 89-97
H. Dekker: Soorten van de Habitatrichtlijn. Europese Natuur in Nederland. p. 99-100

Eurorchis 17 (2005)
J. van der Straaten: Een overzicht van Orchis spitzelii in de zuidoostelijke Vercors (Frankrijk). p. 5-14
J.N.J.J. Lammers: Orchideeënvondsten op Rhodos. p. 15-22
E.J. van Wijngaarden: Orchideeën van de Algarve. p. 23-41
M.W. van den Hoorn: Het soortbegrip bij orchideeën. p. 43-53
J.N.J.J. Lammers: Recente vondsten van orchideeën in Zuid-Kennemerland. p. 55-69
R. de Regt: Orchideeënbescherming bij Hoofddorp blijft nodig. p. 71-81
M.A.P. Horsthuis: Nieuwe groeiplaatsen van Dennenorchis (Goodyera repens (L.) R. BR.) in Overijssel. p. 83-91
M. Verhart: Boekbespreking: Kompendium der Europäischen Orchideen / Catalogue of European orchids. p. 93-94
C.A.J. Kreutz: Korrekturen und Ergänzungen zum Kompendium der Europäischen Orchideen (Catalogue of European  Orchids), ISBN: 90-806626-4-X. p. 97-128

Eurorchis 18 (2006)
M.W. van den Hoorn: Bestuiving door middel van seksueel bedrog – principes en ecologisch/evolutionaire aspecten. p. 5-19
B. Van de Vijver, Ch. de Jonge, J. en L. Essink: Sardinië, een onderschat orchideeënparadijs. p. 20-64
M. en B. Ebbens: Orchideeënvondsten in een Turks eikenbosje. p. 66-77
H. Vosman: Orchideeën in Almere: voorkomen en bescherming. p. 78-87
C. Venhuis, J.G.B. Oostermeijer en M. Cornado Garcia: Serapias perez-chiscanoi: legal protection and distribution. p. 88-91
J. Kleynen en J. Claessens: Vruchtzetting van Europese orchideeën – een oproep tot medewerking. p. 92
C.A.J. Kreutz: Beitrag zu den Orchideen Europas. Neukombinationen und kurze Bemerkungen. p. 93-95

Eurorchis 19 (2007)
Ten geleide – Zum Geleit – Preface p. 2
M. Verhart: Orchideeën van Öland – een impressie. p. 3-15
B. Gravendeel: Fossiele bestuiver dateert Orchideeënfamilie. p. 16-19
Wereldorchideeëniconografie p. 20-21